Politieke Economie – Bas Jacobs

Collega’s over de pensioenzwendel

leave a comment »

Hoe langer ik nadenk over het pensioenakkoord, hoe meer verbijsterd ik ben over de zwendel met de discontovoeten. Zie ook mijn eerdere blog over het pensioenakkoord. Gelukkig ben ik niet de enige. Zie hier wat referenties naar artikelen van collega’s met een paar citaten. Lees en huiver.

Sweder van Wijnbergen  (2011), “Pensioenakkoord Greep uit de Kas”, NRC Handelsblad 17 juni 2011, p.16.

“Het pensioenakkoord van Agnes Jongerius en Bernard Wientjes is met gejuich ontvangen. Toekomstbestendig, moedige stap, modernisering – de lof kon niet op. In werkelijkheid legt dit akkoord een web van tijdbommen onder het Nederlandse pensioenstelsel. Het dreigt een bron te worden van onwelkome volatiliteit in de belangrijkste financiële sector in Nederland. Het vertegenwoordigt een brutale graai in de kas van jongeren door de vijftigplusgeneratie, die exclusief de onderhandelingen voerde. … Het pensioenakkoord is geen moedige stap voorwaarts, maar een rechtstreekse bedreiging voor de houdbaarheid van ons pensioenstelsel ten gevolge van ongegeneerd graaien in de pensioenkassen door vijftigplussers, ten koste van jongere generaties.”

Theo Kocken (2011), “De impact van een Niet-risicovrije Disconteringsvoet op de Verdeling van een Collectief Vermogen tussen Generaties”, Working Paper, Vrije Universiteit, 18 juni 2011.

“Indien wordt overgegaan op verwacht rendement op beleggingen, om daarmee rekening te houden met beleggingsrendementen, wordt ten opzichte van de huidige marktwaarde‐gebaseerde verdelingsmethode ten alle tijden meer uitgekeerd aan de oudere generaties dan aan de jongeren. Niet alleen in slechte scenario’s, maar in alle denkbare economische scenario’s. Indien de komende jaren wat slechtere rendementen worden gerealiseerd is de benadeling van jongeren, met name in wat rijpere pensioenfondsen, enorm. Dit zal ook zo zijn indien de verwachte rendementen prudent zijn ingeschat. (p.1)

CPB (2011), “Pensionakkoord 2011”, CPB Notitie, 24 juni, Den Haag; CPB.

“Een hoger disconto is gerechtvaardigd omdat het wordt toegepast op onzekere aanspraken. In het pensioenakkoord wordt voorgesteld om het verwachte beleggingsrendement als maatstaf voor discontering van de pensioenaanspraken te gebruiken. Dit is problematisch. Ten eerste is nog niet uitgewerkt hoe pensioenaanspraken worden gedefinieerd; de aanspraken zullen– anders dan in het huidige nominale stelsel – een beeld geven van de te verwachten pensioenen, maar de berekeningswijze is nog open. Ten tweede geeft discontering met verwachte rendementen een onderschatting van de verplichtingen wanneer niet alle risico’s door de huidige deelnemers worden gedragen, maar deels worden doorgeschoven naar nieuwe toetreders. Dan is een lager disconto op zijn plaats. Ten derde biedt het hanteren van het verwachte rendement de mogelijkheid om – in moeilijke omstandigheden – via een meer risicovolle beleggingsmix de waarde van de verplichtingen te verlagen, waardoor het fonds er financieel beter voor komt te staan en sneller tot indexering kan overgaan.” (p.1-2)

De laatste opmerking gaat niet over de discontovoeten maar over het merkwaardige gebruik van de pensioenfondsen om de indexatie van de pensioenen uit de beleggingsrendementen te betalen. Als de dekkingsgraad beneden de 105 procent zakt, dan mag er eigenlijk geen risico meer genomen worden in de beleggingen om de nominale pensioenen te garanderen, maar dan kan er dus ook nooit meer geindexeerd worden…

CPB (2011), “Risicoverdeling bij Hervorming van het Aanvullend Pensioen”, CPB Notitie, 30 maart 2011, Den Haag: CPB.

“Bij dekkingsgraden rondom de 105% is het huidige pensioencontract feitelijk failliet: fondsen beloven deelnemers nominale zekerheid maar blijven risicovol beleggen.” (p.3)

Written by basjacobs

11 juli 2011 bij 20:46

Geplaatst in pensioen, Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: