Politieke Economie – Bas Jacobs

Arm en beschaamd zo arm te zijn

with 30 comments

Gisteravond zat ik in het Oog op Morgen (Radio 1) en ging in discussie met Mevr. de Boer van de VVD over de hypotheekrenteaftrek. Beluister hier de uitzending (20m32s tot 31m01s). Zelden zo sterk het gevoel gekregen dat we in Nederland langzaam afglijden naar ‘Amerikaanse toestanden’: politici uiten zich slechts in one-liners, gaan niet langer op inhoudelijke argumenten in en spreiden groot dedain voor kennis en wetenschap ten toon.

Mevr. de Boer beweerde eerst dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek tot verschrikkelijke prijsdalingen in de huizenmarkt leidt. Vervolgens betoogt ze dat de hypotheekrenteaftrek geen prijsopdrijving in de huizenmarkt veroorzaakt. Mevr. de Boer toont hiermee aan helemaal niets van economie te begrijpen, maar meent zich wel forse uitspraken over economen te permitteren.

Mevr. de Boer geeft economen de schuld van de malaise in de huizenmarkt. Door over het H-woord te praten zouden zij huizenkopers bang maken. Terwijl mevrouw de Boer huiseigenaren de stuipen op het lijf jaagt door te spreken over huizenprijsdalingen van 30 procent als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Dat is een ridicuul getal en wordt door geen enkele wetenschappelijke analyse ondersteund. Sterker, in het meest extreme geval, waarin de gehele behandeling van het eigen huis fiscaal neutraal wordt (15 miljard (!) minder subsidie op huizen), en wat door niemand wordt voorgesteld, zal de prijsdaling ongeveer 17,6 procent bedragen, zie link.

Mevr. de Boer beweert zich om gewone mensen te bekommeren en verwijt daarmee economen impliciet dat niet te doen. Alsof gewone mensen niet armer worden omdat ze door de hypotheekrenteaftrek 15 miljard euro meer belasting moeten betalen. Alsof er voor gewone mensen door de hogere belastingen niet minder werk is, omdat hoge belastingen de economie verstoren en werkgelenheid vernietigen. En alsof gewone mensen niet blootstaan aan grote financiële risico’s als ze teveel schulden maken.

Iedereen met een beetje verstand van zaken vindt dat er iets met de hypotheekrenteaftrek moet gebeuren. Sterker, ik ken geen enkele weldenkende econoom die niet vindt dat er iets moet gebeuren. Ook onze beleidsinstanties zijn uni sono: het CPB, de DNB, de AFM, het IMF, de OECD, de SER, enzovoorts, enzovoorts.

Ik ben kennelijk in de onterechte veronderstelling dat de VVD haar gedachtengoed baseert op de verlichting; redelijk, rationeel en liberaal. Mevr. De Boer beukt vrolijk los op de onderbuik van de kiezer, toont geen enkel respect voor kennis en wetenschap en verdedigt beleid dat met de beste wil van de wereld niet liberaal kan worden genoemd.

Om Vasalis te parafraseren: ik voel me arm en beschaamd zo arm te zijn met zulke politici.

Written by basjacobs

13 april 2011 bij 10:16

Geplaatst in Uncategorized

30 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Lees vooral de hele tirade. […]

  H-woord | eco.nomie.nl

  13 april 2011 at 10:43

 2. Niet het snijden doet zo’n pijn
  Maar het afgesneden zijn
  (ook Vasalis)

  Erik Sanders

  13 april 2011 at 10:55

  • Zo werkt het niet Betty. Je leidt ons naar je reactie op de vvd site waar we niet kunnen reageren.

   Arno

   14 april 2011 at 13:58

 3. Ik heb met genoegen en afgrijzen naar de uitzending geluisterd. Met genoegen omdat ik het helemaal eens ben met Bas Jacobs. Hij somt rationele argumenten op die het bestaansrecht van de hypotheekrenteaftrek ter discussie stellen. Met afgrijzen omdat het schokkend is om te horen hoe de dame van de VVD met oneigenlijke argumenten alleen het onderbuikgevoel wil raken. Zo is het argument van waardedaling van de woning flauwekul als je je bedenkt dat dit voor alle woningen zal gelden; dus wat is het probleem nu eigenlijk? Zucht.

  Afgelopen juni heb ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en in reactie op een artikel van Bas Jacobs en Ben Verwaaijen (VVDer!) een brief ingezonden naar de NRC. Daarin toon ik kort en bondig aan waarom de opstelling van de VVD ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek op drie punten in strijd is met het liberale beginselprogramma: a. ongezond voor overheidsfinancien, b. niet-sociaal c.q. de rijken profiteren meer, en c. geen noodzaak tot overheidsinterventie.

  Waar het natuurlijk eigelijk om draait is het electorale belang. Zolang (toekomstige) bezitters van woningen in de veronderstelling zijn dat zij netto profijt hebben van de hypotheekrenteaftrek, zullen zij voor een van de partijen op de rechtervleugel stemmen. Dat die veronderstelling niet juist is maakt voor CDA en VVD niet uit; het is een manier om zich van de linkervleugel te onderscheiden en daar gaat het om.

  Het afgelopen jaar constateer ik dat prominente CDA-economen voorzichtig kritisch worden over de hypotheekrenteaftrek. Al die jaren was het vrij stil, maar blijkbaar heeft de financiele crisis toch iets bij ze los gemaakt. Heel verstandig. Wat je dan vervolgens ziet is dat het CDA het lenen voor een woning op een indirecte manier wil beinvloeden. Bijvoorbeeld door de recente plannnen van de minister. Of door een econoom die eigen woningschuld op een inventieve manier wil koppelen aan de oudedagvoorziening. Op zich vind ik dit heel positief. Maar het CDA blijft toch angstig om kiezers op dit thema aan de VVD te verliezen.

  Een minder zichtbaar argument voor de VVD om tegen de afschaffing van de aftrek te zijn kan liggen in de invloed van mensen die er direct belang bij hebben dat deze in stand blijft, zoals personen in de bancaire en verzekeringssectorm, vastgoedpersonen en de makelaarsbranche. Maar dat kan ik natuurlijk niet hard maken.

  Om mij heen spreek ik regelmatig met redelijk verstandige mensen. Maar als het op de hypotheekrenteaftrek aankomt, halen sommigen dezelfde argumenten aan als de VVD. Als ik dan uitleg dat je ook naar een situatie toe zou kunnen gaan waarin de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt of afgeschaft, maar dit volledig wordt gecompenseerd door een lagere belasting op arbeid, gaan de ogen opeens open. Alsof men uit een droom ontwaakt. Schokkend vind ik dat. Blijkbaar zit de hypotkeekrenteaftrek heel diep in het systeem van de Nederlander genesteld.

  Ik zou de wetenschap willen oproepen om onderzoek te doen naar de sociaal-psychologische en politieke aspecten van een dergelijk groot thema. Van een dergelijk thema waarbij ratio, emotie en belangen zo tegenstrijdig lijken.

  Ik zou politieke partijen willen aanmoedigen om te blijven doorgaan met het framen van de hypotheekrenteaftrek. Denk bijvoorbeeld aan “villasubsidie”. Denk aan het duidelijk blijven maken dat de enige branches die er beter van worden de banken en makelaars zijn. Als je dit slim aanpakt kun je ‘de gewone man’ die vaak ook CDA of PVV stemt overtuigen. En zodra je een meerderheid van het electoraat goed opgelijnd hebt, heb je als econoom meer invloed.

  Bas Jacobs,

  Veel succes in je strijd tegen onwetendheid!

  W Megens

  13 april 2011 at 19:43

 4. Ik las net ook nog even de reactie van mevrouw De Boer. Zij is vooral bezorgd over de markt, die heilige koe van de VVD. Opmerkelijk is dat niemand het feit noemt dat het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek vooral terecht komt bij mensen die óf een onverantwoord hoge hypotheek hebben afgesloten, of ook zonder rente-aftrek niet van de honger zouden omkomen. De modale huizenkoper heeft, met name ook als gevolg van het enorm gestegen huurwaardeforfait, al lang geen belangrijk voordeel meer van de rente-aftrek.

  Sante

  14 april 2011 at 07:46

 5. Als korte reactie op de reactie van mevrouw De Boer, die zij op haar eigen website plaatste:

  De hypotheekrenteaftrek is niet, zoals zij beweerd, in het leven geroepen om eigen woningbezit te stimuleren. Het is een gevolg van rigoureuze belastinghervormingen in 1893, waarbij voor het eerst belasting op inkomen werd geheven. Onder inkomen viel ook de eigen woning, met de gedachte dat deze verhuurd zou kunnen worden en dus inkomen zou kunnen genereren. Woonde de eigenaar in zijn eigen huis, dan betaalde hij in theorie huur aan zichzelf.

  Maar, en nu komt de aftrek om de hoek kijken, dit belastingstelsel hield ook in dat de kosten die werden gemaakt om inkomen te genereren van het belastbaar inkomen konden worden afgetrokken. In het geval van een eigen woning was dat dus onder andere de rente die bij een hypothecaire lening hoorde. Daarnaast zou Pierson wellicht deze aftrek hebben ingevoerd om de rijkeren destijds te compenseren. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de hypotheekrenteaftrek gezien als een middel voor het stimuleren van eigen woningbezit.

  Deze stimulering is mijns inziens volledig achterhaald, aangezien onder andere door deze aftrek, koopprijzen kunstmatig hoog worden gehouden en de kans voor starters op de woningmarkt steeds kleiner wordt.

  Voor een korte geschiedenis van de hypotheekrenteaftrek, zie dit artikel: http://www.historischnieuwsblad.nl/00/hn/nl/162/artikel/10741/De_hypotheekrenteaftrek_.html

  Ricardo Berentsen

  14 april 2011 at 08:04

 6. Het IMF, toch niet bekend als een links bolwerk, herhaalt het nog maar eens:

  “Moreover, the mission stresses that a key distortion fueling housing market risks is the generosity of MID [Mortgage Interest Deductability]. Thus, it should be gradually lowered, for example through capping MID in nominal terms. It would be helpful to make a clear and credible statement in this regard soon, to eliminate uncertainty and minimize the possible impact on the housing market. Broader regulatory reform of the housing sector to reduce distortions in the private rental market and in social housing is also recommended, together with lowering the house sales tax, high in international comparison.”

  http://www.imf.org/external/np/ms/2011/032811.htm

  Verstand en moed zijn ver te zoeken…

  Wouter

  14 april 2011 at 08:05

 7. Ik begrijp in de reactie van mw. De Boer niet waarom onderzoek uit 2006 terzijde wordt geschoven maar gegev@ens van Zweden (1985 beperking, 1991 meer, daling 26pr. 91-95). Maar de VK wordt dan niet genoemd die veel gefaseerder en niet in 1 klap de boel afschafte: aldaar weinig last. Dat selectief feitenshoppen is m.i. ‘de onderbuik’. Mevrouw geeft het ook al aan: het is een ‘belofte’…..gebaseerd op verkeerde vooronderstellingen. Ik snap ook niet wat er liberaal is aan het niet mogen benoemen van de nadelen (en voordelen) van hra. De burger, die wel ‘goed genoeg’ is om op sociaal vlak ‘ verantwoordelijkheid te nemen’ kan en mag opmerkingen niet zelf op waarde schatten? Is de vvd hier mijn broeders hoeder?

  Christian

  14 april 2011 at 08:07

 8. De overheid hoeft eigen vermogen helemaal niet te stimuleren als het zich inzet dat iedereen zich financieel kan redden. Vroeger was dat misschien een aantrekkelijk idealistisch punt, inmiddels hebben we een verzorgingsstaat gecreëerd.

  Harm

  14 april 2011 at 08:07

 9. Bas,
  het CPB-rapport waar je naar linkt, wijst op een prijsdaling van bestaande woningen van tussen de 5% en 13,5%. Zijn de negatieve effecten hiervan door een goede transitie volgens jou uit te dempen, of dienen huizenbezitters dit zelf op te lossen? Er is immers een groeiende groep huizenbezitters die geen overwaarde kan aanspreken om deze prijsdaling op te vangen.

  Overigens ben ik het van harte met je eens dat we dit 117-jarige gedrocht eens een keer de nek moeten omdraaien.

  Ron van Swol

  14 april 2011 at 08:34

 10. Mevrouw De Boer meende in haar reactie op dit stuk te moeten komen aanzetten met gegevens van de Zweedse woningmarkt. Dat mag, maar ook daar dient de oneliner gevolgd te worden door de second line, die in dit geval zegt dat de woningmarkt binnen enkele jaren weer op het oude niveau stond en nog een paar jaar later zelfs flink in de lift zat. Maar dat past niet in haar ‘liberale’ [sic] straatje, vermoed ik…

  Wilhelm Deussen

  14 april 2011 at 08:48

 11. Maar ook dit lijkt mij niet het hele verhaal. Zonder HRA huis 17% minderwaard, maar effective belasting wel behoorlijk omhoog (indien we de % hetzelfde houden als nu).
  Kortom, het gaat niet om HRA in isolatie, maar om woningmarkt en belasting beleid gecombineerd! Voor mij is het vooral interessant wet ik per maand netto te besteden heb, hoe ik daar op uit kom is secondair.

  En met de crisis/bezuiningen van nu, zit ik nog weinig partijen pletien voor en HRA afschaffen EN IB belasting verlagen

  Kolkman, W

  14 april 2011 at 09:55

 12. Ben geen econoom en heb niet de waarheid in pacht, maar dat hebben economen ook niet. Toch even een opmerking van mijn kant.

  Het gaat bij hypotheekrente aftrek NIET om een subsidie. Het gaat om geld van huiseigenaren die dat niet aan de overheid hoeven afdragen omdat ze een huis hebben gekocht. Het gaat dus om een korting op je belasting, NIET om geld wat de van de overheid is, en aan huiseigenaren wordt betaald. (Ja, dat is ook belastinggeld, maar is al aan de overheid betaald, en wordt dan terug gegeven aan een bepaalde doelgroep)

  Dus als je al over afschaffing van de hypotheekrente aftrek gaat praten, dan moet je m.i. beginnen met ook de overdrachtsbelasting af te schaffen. Dit stelsel is zo complex dat niemand WEET (ook al zijn er veel meningen) wat er precies gaat gebeuren. Economie is geen exacte wetenschap.

  Ik begrijp dat er bezuinigd moet worden, maar bezuinigen is m.i. beperken van je uitgaven, en behalve de overheid is er niemand die kan gaan bezuinigen door meer inkomsten te genereren.

  Laat ook de overheid eerst maar eens echt werk gaan maken van bezuinigingen op onnodige kosten. Er zijn zo veel voorbeelden van verkwisting binnen de overheid (en daarmee bedoel ik niet de feestjes van Eurlings) dat de hypotheekrente aftrek prima kan blijven bestaan in het stelsel wat we hebben.

  Clements

  14 april 2011 at 11:46

 13. Er zijn mensen die gewoon dom zijn, maar sommigen zijn gevaarlijk dom. Mevr. de Boer van de VVD behoort tot die laatste categorie. Ik heb er met stijgend ongeloof naar geluisterd. Niet gehinderd door enige kennis beweert ze wat er haar maar voor de bek komt, of, zoals de uitdrukking in Rotterdam en omstreken luidt:”Tuurlijk joh, geef je bek maar een douw!”

  Jos van Houwelingen

  14 april 2011 at 12:00

 14. Het idee dat de malaise op de woningmarkt komt door onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek is absurd. Wat te denken van een hypotheekschuld die nu veel hoger is als % van het bbp dan tijdens de Grote Depressie? Probleem op de woningmarkt is dat schuld harder groeit dan de capaciteit tot betaling.

  Jesse Frederik

  14 april 2011 at 12:51

 15. Over respect voor feiten gesproken: een econoom die de HRA – een aftrekpost – een subsidie noemt, hoeft bij voorbaat niet serieus genomen te worden; de HRA zou de eerste ‘subsidie’ zijn die bij afschaffing tot méér overheidsuitgaven zou leiden.

  Noem het dan ‘stimulering’ o.i.d. dat is tenminste feitelijk correct; de HRA een subsidie noemen is dat i.i.g. niet.

  Bjorn

  14 april 2011 at 14:10

 16. We kiezen ze zelf, helaas.

  -JC-

  15 april 2011 at 07:23

 17. Beste Bas,

  Als het een troost voor je is; Je bent niet de eerste die dit overkomt, zie Chomsky vs Bolky (http://www.youtube.com/watch?v=47nmBSNjkNs).

  Let vooral op de laatste 10 seconde. Dit is je bespaard gebleven.

  In een ding heeft Bolky zeker gelijk. Politiek gaat over het winnen van de meerderheid. Jouw artikel helpt mij niet om iemands angst weg te nemen, dat hij/zij maandelijks er netto op achteruit gaat. Zelfs niet hoeveel iemand er op achteruit zal gaan. Hier gaat naar mijn gevoel politiek namelijk vooral over: het verdelen van de koek, niet over de koek zo groot mogelijk maken.

  “In the end we are all death” Of te wel: Het lange termijn voordeel van het afschaffen van de verstoring van de HRA, is kennelijk niet de wortel waarmee verwachte korte termijn nadelen kunnen worden overwonnen.

  Graag een artikel over laatste BTW luchtballonnetje van de VVD.

  Joost

  15 april 2011 at 07:44

 18. Een andere bijkomstigheid van de hoge prijs van koopwoningen is natuurlijk het uitblijven van arbeidsonrust. Veel mensen kunnen nauwlijks de maandelijkse woonlasten betalen en in geval van werkeloosheid helamaal niet meer.
  Dus zoet op het werk zijn om maar vooral niet ontslagen te worden en gewoon weer slaafs je werk doen.

  G.Augustin

  15 april 2011 at 08:26

 19. Ik ben van mening, dat het huren en bezit van een woning voor eigen bewoning fiscaal neutraal behandel dient te worden.

  Een aftrekpost voor de Inkomstenbelasting tot een maximaal bedrag afhankelijk en gedifferentieerd naar gezinsgrootte en inkomen lijkt mij dan ook gewenst

  Mijn stelling is, dat het wonen in een wat luxere of duurdere woning consumptie is.

  Men heeft toch niet voor niets in het verleden, ik meen ongeveer 10 jaar geleden, de fiscale-aftrek van rente op auto’s etc. ( consumtiekrediet) afgeschaft.

  Ik vraag mij alleen af, hoe men zonder de ongelimiteerde hypotheekaftrek de bevolking in Nederland als gevolg van bevolkingsgroei in Nederland (1950 ca. 10 mln, 2011 ca. 16,5 mln) en de toename van de gezinsverdunning een dak boven hun hoofd had kunnen geven !

  Ik zie een reactie van zeker prof. Jacobs met belangstelling tegemoet.

  drs.F.C.Vermeer

  15 april 2011 at 18:46

 20. Beste Bas,

  de HRA op zich is niet het probleem als wel de door de regering aangespoorde tweeverdieners maatschappij in een tijd van steeds meer singuliere bewoning (doordat zelfde beleid en individualisme) + de idiotie van de banken in 1995 om de hypoyheken op twee volledige inkomens te gaan baseren. Tel daar bij op dat soort soort zoekt en daarmee worden de armen armer en de rijken rijk. BTW ik behoor tot de rijke groep, mijn vrouw en ik zijn beide ingenieur, en preek dus niet voor eigen parochie….

  Dat moeten ze terugdraaien… worden de single starters ook weer blij. Alleen het afschaffen van de HRA zal slechts leiden tot een nieuw evenwicht op lager niveau, waarbij de onderkant nog steeds niet aan de bak komt…

  Niels

  16 april 2011 at 06:12

 21. Bas,

  Dat de hypotheekrenteaftrek zo snel mogelijk moet worden afgeschaft of afgebouwd lijkt mij duidelijk, het is het nodeloos rondpompen van belastinggeld.

  Een ander onderbelicht feit is dat door deze fiscale faciliteit er een enorme schuldenberg is gecreeerd. (actuele stand 658 miljard) Ondanks de stagnatie op de woningmarkt blijft deze schuldenberg maar groeien, hoe hoger je schuld, hoe meer geld je terug kunt ontvangen van de fiscus. Door nu niet in te grijpen in de hypotheekrenteaftrek zal deze schuldenberg verder groeien, maw het probleem wordt naar de toekomst doorgeschoven, ondanks een paar nieuwe AFM regels. Opmerkelijk is dat de partij van mevrouw de Boer (de VVD dus) altijd roept dat we moeten bezuinigen om de staatsschuld niet te veel te laten oplopen en daarmee het probleem naar de toekomst verschuiven. Kennelijk geldt dat niet voor de schulden van de huizenbezitter. Eens kijken wat de VVD doet als deze schuldenberg echt gaat schuiven, wellicht dat de belastingbetaler dan de klos is als er (weer) een bank moet worden gered, dan wel dat de staat moet bijspringen in de NHG (dekking slechts 0,51%). Op die manier vloeien de uitgespaarde belastingeuro”s van de hypotheekrenteaftrek weer terug in de staatskas!! Ongetwijfeld zal Jan Kees de Jager dan (weer) zeggen dat het de belastingbetaler niks kost. Wat dat betreft lijkt deze VVD aanpak best veel op de aanpak van de schuldencrisis in de EU. Ook hier schuiven we de pijnlijke herstructurering (dus afschrijving) van schulden voor ons uit. Echter eens zal de rekening worden gepresenteerd.

  Fons

  16 april 2011 at 12:43

 22. Beste Bas,

  Ik ben blij je stuk te lezen en dat mensen als jij je stevig inzetten voor noodzakelijke hervormingen in Nederland.

  Bij je stuk nog een paar kleine opmerkingen:

  1. Als we íets geleerd hebben van vergelijkbare afschaffingen in het buitenland (n.b. Zweden, UK, en meer), dan is het dat het ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek het beste kan gebeuren op een moment dat het economisch goed gaat. Als bezuinigingsmiddel in tijden van recessie is het een slecht idee, omdat de gevolgen voor de huizenmarkt dan veel ernstiger zijn. Met dat in het achterhoofd zou de strategie in de discussie kunnen zijn: Geef de tegenstanders een handreiking door te zeggen dat het beter niet NU kan, maar spreek dan af dat als de economie weer goed draait, er wel ingegrepen zal worden. Daarmee haal je de angel uit het ‘angst’-argument.

  2. Door het getal 15 miljard te noemen, vind ik dat je de redelijkheid ook zelf een beetje onrecht aandoet. Met het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek komt inderdaad 15 miljard aan momenteel gederfde inkomsten in de belastingpot, maar als je dan (o.a.) het huurwaardeforfait in stand houdt, ben je in mijn ogen niet zuiver bezig. Alles in balans doorgevoerd zal er waarschijnlijk een netto-bezuiniging van 7 à 8 miljard per jaar overblijven. Dat is een eerlijker getal om te noemen denk ik.

  Anyway: ik ben een groot voorstander van je inhoudelijke lijn en mocht je daar mensen voor bij elkaar willen brengen: mijn email heb ik net (verplicht) achtergelaten.

  Groeten,

  Kido

  KC Koenig

  17 april 2011 at 11:37

 23. Ik ben VVD-er én econoom en de ergernis over het VVD standpunt inzake de hypotheekrente is me al jaren een doorn in het oog. Het is verre van liberaal en het heeft de leencultuur én de huizenprijzen gestimuleerd. Dat terwijl hogere huizenprijzen uiteindelijk eerder een probleem zijn dan een deugd.

  Henk de Vries

  19 april 2011 at 06:25

 24. Een begrijpelijke klacht van prof. Jacobs over de methode en het peil van de discussie over dit dossier.

  Zolang de VVD de angst voor afschaffing ervan politiek kan exploiteren zal ze de HRA niet willen afschaffen, argumenten tellen dan niet of hooguit selectief.
  Deze partij heeft haar liberale principes al lang verlaten met het vasthouden aan een HRA, die markten verstoort, (overbodige) miljarden naar een economische sector dirigeert, keuzes afdwingt en misallocaties forceert. De suggestie om analyses van economen hierover niet publiek te maken past daar helemaal bij.

  Telkens als de HRA-discussie opbloeit, is het bij de VVD weer één en al “pal staan” voor hun “muur waarop onze welvaart is gebouwd”; deze gelegenheid om hun verleidelijke simplificaties er nog eens in te slijpen bij de verontruste clientèle laat men zich niet ontgaan en daarbij hoort dan ook dat melodramatische beeld van de ondraaglijke zwaarte van het bestaan in een HRA-vrije wereld.

  Het verbaast dan ook niet dat mevr. de Boer, die ons nog niet eerder was opgevallen met baanbrekende bijdragen aan de economische theorie, nu uit het feit dat men verzuimde de HRA af te schaffen en zij daarover regelmatig met haar kiezers contact heeft, de irrelevantie van IMF-adviezen of zelfs de hele economische wetenschap hier, meent te kunnen afleiden.

  Enige weerlegging van de argumenten van Bas Jacobs heb ik evenwel niet gezien en haar visie op prijsvorming bij een aanbod-inelastische markt is inderdaad van de buitencategorie…

  Oneliners, tja, sinds Rutte,”de man zonder ideëen” (waarneming van VVD-clubflapuit Arend Jan Boekestijn) bij de VVD cheerleader werd, is dat zo’n beetje de huisstijl daar, en aangezien Rutte met z’n behendige retorische capriolen en irrelevante spitsvondigheden op het HRA-dossier de verkiezingen won, zal onder de laconieke leiding van montere Mark de HRA-discussie in de VVD nog lang een eenzijdig leven leiden.
  Waarbij z’n retorisch minder begaafde secondanten hun aangeleerde HRA- lesje keurig kunnen opzeggen of desgewenst à la de Boer de simplificaties nog eens simplificeren om de geblondeerde gedoger met z’n karakteristieke keurkorps de wind uit de zeilen te nemen.

  Dat er nu toch een soort argumentatie wordt gegeven is trouwens winst, de standaard VVD-reactie op HRA-beperking was meestal een korzelig of onthutst “lastenverzwaring” en daarmee was de discussie gesloten.
  Maar helaas, die frisse wind die Mark bij de VVD gebracht zou hebben, blijkt bij nader inzien hier nog altijd de oude vertrouwde kelderlucht van kortzichtig cliëntelisme.

  Waarmee natuurlijk niet gezegd wil zijn dat een VVD nodige en voldoende voorwaarde is voor een dysfunctionerende woningmarkt en de daarmee verbonden welvaartsverliezen.
  Hoewel de CDA-economen de problemen door de HRA wel benoemen, lijken de politici daar nog niet zover, en die malle stellingname voor de verkiezingen door Balkenende, ditmaal maar eens als brekebeen ex ante, heeft ook geen goed gedaan.

  De uitdaging voor de economen lijkt me nu het ontwikkelen en inzichtelijk maken van een schema voor evenwichtige uitfasering van de hra, ( onder de lastige conditie dat wij tot risicodrager van de financiële sector zijn gemaakt ), en misschien komt er ooit nog wel een MP die voldoende kaliber en oprechtheid heeft om zijn kiezers een genuanceerde en erudiete analyse te gunnen.

  Vooralsnog, inderdaad, arm volk.

  Johanna

  20 april 2011 at 13:28

 25. Voor mensen die denken dat het geen subsidie is. In feite betalen we 15 miljard meer belasting om de hypotheekrenteaftrek te kunnen betalen. M.a.w. zonder de HRA zouden we het IB tarief kunnen verlagen. Linksom of rechtsom is het in wezen wel een subsidie (op schuld).

  Zoals Stevens altijd al heeft gezegd is het eigen huis regime een weeffout van de IB 2001. Er zal gestreefd moeten worden naar een verplaatsing naar box 3 met een verhoogde vrijstelling en verlaging van het Box 1 tarief. Dit zal een enorm welvaartsgroei opleveren door minder verstoring op de arbeidsmarkt. Uiteraard zal dit langzaam verwezenlijkt moeten worden. De schokken neutraliseren door afbouw van de overdrachtsbelasting lijkt me daarvoor geschikt. De stimulering van het eigen woning bezit slaat de plank volledig mis doordat het prijs door onze problemen aan de aanbodkant vrijwel met hetzelfde bedrag opdrijft.

  Ik dacht altijd dat de VVD stond voor verlaging van belasting en het afschaffen van nutteloze subsidies. Als ik mevrouw de Boer zo hoor kunnen ze beter het woord over laten aan Frans Weekers. Die gaf aan dat als de afbouw van de hypotheekrenteaftrek budgetneutraal kan plaatsvinden er wel over na zou willen denken.

  Coen

  22 april 2011 at 15:54

 26. Niet dat het mevrouw de Boer kan overtuigen, want VVD en populisme is tegenwoordig een pleonasme. In die studie van het CPB staat dat de hervorming in Zweden plaats vond (1991) in een diepe depressie en dat “het grootste deel van de veranderingen in de huizenprijs in die jaren toe te schrijven is aan veranderingen in de rente en niet aan veranderingen in de belastingsubsidie [ Koning et al, 2006). De huizenmarkt in Zweden heeft zich tegen het midden van de jaren negentig gestabiliseerd”. In diezelfde CPB-studie wordt gerefereerd aan het feit dan Henk Don (VVD) de woningmarkt typeerde als “het vergeten hervormingsdossier”

  Als we de HRA van mevrouw de Boer geen subsidie mogen noemen, laten we dan in elke geval het eigenwoningforfait optrekken tot 5,7% van de WOZ, een marktconforme huur. Omdat deze maatregel al jaren geleden genomen had moeten worden, passen we geen transitie toe. Deze maatregel past uitstekend in het huidige fiscale stelsel waarbij inkomen in natura wordt belast. Door bij de huur een zelfde systematiek te volgen, en alleen de laagste inkomens te compenseren wordt de huizenmarkt al een stuk efficiënter en liberaler.

  cor mol

  23 april 2011 at 17:59

 27. Betje de Boer reageerde erg snel op dit artikel. En duldt geen weerwoord!
  Wat zijn trouwens ‘liberale’ groeten? Getverdemme.
  Hartelijke rooie groet,

  brekebeen

  24 april 2011 at 05:42

 28. […] via Arm en beschaamd zo arm te zijn « Politieke Economie – Bas Jacobs. […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: