Politieke Economie – Bas Jacobs

Hef AOW-spaarfonds op

with 2 comments

Morgenochtend mag ik aanschuiven in de Tweede Kamer om mijn opvatting te geven over het zogenaamde AOW-spaarfonds. Dit wordt mijn inbreng in de discussie:

In dank de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitnodiging om te spreken over het AOW-spaarfonds. Ik kan alvast beginnen met mijn conclusie: het AOW-spaarfonds moet worden opgeheven. Het bestaat alleen op papier in de Miljoenennota en nergens anders. Het is een virtueel fonds dat geen geld bevat.

Het zogenaamde AOW-spaarfonds kan als volgt worden getypeerd. De overheid heeft een spaarpot gemaakt waarin ze geld stort ten behoeve van de financiering van de AOW. Dat geld verkrijgt ze door te lenen op de kapitaalmarkt middels uitgifte van staatsobligaties, maar niet door belastingen te verhogen of uitgaven te verlagen. Met de netto vermogenspositie van de overheid verandert bijgevolg niets; het vermogen in de spaarpot kan precies worden weggestreept tegen de hogere staatsschuld.

Fondsvorming vindt alleen plaats als de staatsschuld daalt. In dat geval ontstaat in de toekomst extra bestedingsruimte voor de AOW door de vrijvallende rentelasten. Maar er is door de introductie van het AOW-spaarfonds geen extra geld gereserveerd om de AOW te bekostigen. De staatsschuld daalt immers niet. Voor het verlagen van de staatsschuld zijn vroeger of later lagere overheidsuitgaven of hogere belastingen nodig teneinde het EMU-tekort terug te dringen.

Ik wil u twee citaten voorleggen die mijn stelling onderbouwen. Het eerste komt uit het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte uit 2006:

“In de huidige situatie kan ten onrechte het beeld ontstaan dat het vergrijzingsprobleem is opgelost als er maar voldoende wordt afgedragen aan het AOW-spaarfonds. Dit is echter niet het geval. Zonder extra bezuinigingen betekent een hogere afdracht aan het AOW-spaarfonds simpelweg een hoger tekort op de rijksbegroting. Op de totale houdbaarheid heeft deze storting geen effect.” (Studiegroep Begrotingsruimte, 2006, p.19).

 

Het tweede citaat komt van Flip de Kam (Hoogleraar Overheidsfinanciën RUG), Lense Koopmans (Hoogleraar Economie Gezondheidszorg, RUG) en Nout Welllink (President DNB) uit hun leerboek over overheidsfinanciën:

“Ogenschijnlijk is met ingang van 1997 een begin gemaakt met gedeeltelijke kapitaaldekking van de AOW. Sindsdien staat ieder jaar onder de uitgaven op de rijksbegroting een storting in het Spaarfonds AOW. Deze storting wordt tegelijk weer geboekt als ontvangst van de rijksoverheid. Beide bedragen vallen dus tegen elkaar weg. […] De fondsconstructie suggereert een gedeeltelijke overstap van omslagfinanciering naar kapitaaldekking. Zij is ingegeven door de wens van politici onrust over de toekomst van de AOW te bezweren. Van kapitaaldekking is echter geen sprake. Het Spaarfonds bestaat alleen maar op papier. In de toekomst valt een onttrekking aan het fonds alleen te financieren door te bezuinigen op de overheidsuitgaven of door de rijksbelastingen te verhogen. Die maatregelen zou de overheid vanaf 2020 ook moeten treffen wanneer nooit een Spaarfonds was gevormd! Het patroon van overheidsuitgaven en –ontvangsten in de tijd – en dus het beloop van begrotingssaldo en staatsschuld – staat los van de stortingen die (alleen op papier) in het fonds plaatsvinden. De constructie biedt dus geen extra zekerheid inzake de toekomst van de AOW.” (De Kam, Koopmans en Wellink, 2008, p.153)

 

De conclusie is dat met de introductie van het zogenaamde AOW-spaarfonds de wetgever heeft gesuggereerd alsof er extra geld gereserveerd zou zijn voor het opvangen van de stijgende uitgaven aan de AOW vanwege de vergrijzing, terwijl dat niet het geval is.

Geachte leden van de Tweede Kamer, het AOW-spaarfonds is daarom naar mijn opvatting je reinste volksverlakkerij. Talloze burgers verkeerden, of verkeren nog steeds, ten onrechte in de veronderstelling dat extra middelen zijn gereserveerd voor de AOW.

Mijn collega Flip de Kam schreef al in 1999: “De instelling van het fonds is een vorm van ‘zwendel’ met de overheidsfinanciën zonder weerga.” En in 2004: “De hele constructie is echter niet meer dan een staaltje van superieur kiezersbedrog.”

Het is nu 2011. En we hebben het nog steeds over dat vermaledijde AOW-spaarfonds. Ik roep u daarom vandaag op

i) subiet een einde te maken aan het zogenaamde AOW-spaarfonds,

ii) burgers duidelijk te maken dat het fonds alleen op papier, maar nooit in het echt heeft bestaan en

iii) oprecht uw excuses aan te bieden voor het misleiden van de burger.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

Referenties

De Kam, C.A. (1999), “De AOW-Affaire”, NRC Handelsblad, 11 februari, p.19.

De Kam, C.A. (1999), “Iedereen Rijk!”, NRC Handelsblad, 15 juli, p.12.

De Kam, C.A., L. Koopmans, en A.H.E.M. Wellink, (2008), Overheidsfinanciën, 12e druk, Groningen: Wolters-Noordhof.

Studiegroep Begrotingsruimte (2006), 12e Rapport: Vergrijzing en Houdbaarheid, Den Haag: Ministerie van Financiën.

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–> <!–[endif]–> 

 

Written by basjacobs

2 februari 2011 bij 01:01

Geplaatst in AOW, overheidsfinanciën

2 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. “Dat geld verkrijgt ze door te lenen op de kapitaalmarkt middels uitgifte van staatsobligaties, maar niet door belastingen te verhogen of uitgaven te verlagen. ”

  Juist! Dus moeten we de staatsschuld verminderen door te bezuinigen! Dit is het ultieme rechtse standpunt in Nederland! De reden waarom we nog zoveel lenen is omdat ‘links Nederland’ dat niet wil aangezien er dan een tekort op de sociale voorzieningen ontstaat. Het is juist ‘links Nederland’ die de voorstanders zijn van geld lenen!

  Het lijkt me logisch dat de overheid het niet uitmaakt waar het geld voor de AOW pot vandaan komt. Er zijn nu tekorten en een torenhoge staatsschuld. Dus moeten we ervoor lenen. Als er geen schuld was en extra kapitaal aanwezig was, had de overheid die uiteraard aangesproken voor de AOW pot.

  Wat je dus eigenlijk zegt is dat alle uitgave die momenteel geleend worden kunnen worden weggestreept en dus moeten worden opgeheven.

  Ben je dan nu opeens rechts geworden?

  Bart

  2 februari 2011 at 09:52

 2. Geachte heer Jacobs,
  feitelijk was het mijn bedoeling om pas alle producties over het AOW lek dat ik geconstateerd heb na het vonnis van de rechtbank in de openbare ruimte te brengen.

  Dit AOW lek verslechterd de feitelijke pensioenoverzicht voor alle betrokkenen.
  AOW lek,nog nooit van gehoord zeker,ik beschik over bewijzen dat er via een beursgenoteerde onderneming en diverse veel kleinere bedrijven een AOW lek is ontdekt.Dat betekend dat de ingehouden AOW premiegelden over een aantal jaren intussen zo weggelekt zijn dat er een rechter aan de pas moet komen om deze lekkage te openbaren. Als dit grootschalig voorkomt dan heeft de overheid een zelfgemaakt AOW gat bij de SVB omdat het niet goed de geldstroom gecontroleerd heeft.

  Voorlopig ga ik er nog van uit dat alleen de bestuursrechter over het “AOW lek” moet gaan vonnissen. Voor het geval de ontdekte feiten onverhoopt toch zo erg zijn als een aantal bevraagde deskundigen het verwachten zal er tevens een strafrechtzaak uit rollen vanwege de dan geconcludeerde “AOW roof”.En het is niet uitgesloten dat er ook nog een civiele procedure tegen de Staat der Nederlanden wegens Staatsfraude zal opgestart worden.

  Allicht is deze misdaad niet van groot belang voor uw inbreng morgenochtend bij de Tweede Kamer maar als u toch denkt dat het misschien van belang is ben ik bereid om u in vertrouwen te nemen onder voorbehoud van een embargo.

  H.Jürgens Redczus

  2 februari 2011 at 21:49


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: